Over ons

“Natuurlijk is het de taak van de politiek om het initiatief te nemen. Maar dat kan de politiek alleen als de burgers het willen. En als de burgers het niet willen, burgers die voor een groot deel ook ouders en grootouders zijn, dan is de enige oorzaak daarvan denk ik dat ze niet weten wat er aan de hand is. Voor willen komt weten. Het betekent dat niet alleen de politiek een taak heeft, maar wij allen. Het onderwijs. De religies. De kunsten. Wij allen. We moeten zorgen dat tot de mensen doordringt hoe urgent de ecologische en de klimaatcrisis is, en dat zij opgelost kan worden.”

Jan Terlouw
Schrijver, ex-politicus

Jan Terlouw schreef dit in de essaybundel Nu het nog kan (Ook in lijst 1). Dit citaat sluit aan bij waarom wij Groen Huiswerk zijn begonnen. Dit gebeurde uit het idee dat ‘weten’ en ‘realiseren’ twee hele verschillende dingen zijn. We namen waar dat bijna iedereen inmiddels de gevaren van klimaatverandering wel kent, maar dat die kennis nog tot weinig actie leidt: van zowel burgers, de bedrijven als de politiek. “Maar als er zo weinig gebeurt, realiseren we het ons dan wel?”, vroegen we ons af. We zagen ook dat er aan de ene kant veel wordt gedaan door verschillende mensen, collectieven en organisaties, maar dat er aan de andere kant veel mensen zijn die graag iets willen doen maar simpelweg niet weten hoe.

Onze omgang met klimaatverandering is als met alle andere problemen die van enorme omvang zijn. We erkennen de problematiek en tragiek, maar schikken snel weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. Dat is heel logisch, maar helaas funest voor verandering.

Alleen als we ergens voor openstaan, kunnen we werkelijk iets voelen. Daarom huilen we eerder bij een documentaire dan bij een teletekstpagina: met het eerste neem je de tijd en moeite ergens diep in te duiken. Op die manier kan iets wat vluchtig, vaag en voor sommigen ontastbaar is, tastbaar worden. Zo kunnen voor problemen oplossingen bedacht worden.

Groen Huiswerk is ook geboren uit de hoop meer mensen op hun eigen manier te ‘activeren’. Collectieve actie, samenwerking, confrontatie en herkenning, een podium bieden aan alle verhalen, luisteren, verantwoordelijkheid nemen en bewegingsopbouw; het is allemaal deel van verandering. We kúnnen een verschil maken. We kunnen vechten voor een rechtvaardige wereld.

Wij hopen met Groen Huiswerk daarin te kunnen helpen. Groen Huiswerk is een levend platform, dat wij graag als een soort open-source website willen laten functioneren. Stuur ons dus vooral jouw ideeën, tips, artikelen, boeken, podcasts of wat dan ook op!

Voor overige vragen kun je ons bereiken via info@groenhuiswerk.nl

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers, Oscar en Emma, zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende bewegingen en organisaties, waaronder Milieudefensie, Fossil Free Feminists, Comité 21 Maart, Young Feminist Ambassadors en FNV Vrouw. Ze zijn beiden (betaald) werkzaam als onderzoeker binnen maatschappelijke waardecreatie en klimaatwetenschappen.

Groen Huiswerk is  (in overleg met) gebaseerd op de website Withuiswerk: “Een onvolledig naslagwerk voor mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen.” Volg Withuiswerk ook op Instagram!