Wil jij iets doen? De drempel om over te gaan tot actievoeren kan heel hoog voelen. Het is lastig om je ‘zomaar’ ergens bij aan te sluiten of om zelf iets te beginnen. Groen huiswerk is bedoeld om de drempel tot actievoeren te verlagen.

De klimaatcrisis kan je niet in eentje oplossen, maar onze bijdrage als individu is wel bepalend als we de wereld willen veranderen. We hebben collectieve actie nodig om tot structurele verandering te komen. Al sinds de jaren zeventig worden klimaatproblemen aangekaart, maar tot op de dag van vandaag zijn politici en machthebbers niet daadkrachtig gebleken.

Om als burger onze stem te laten horen moeten we samenwerken. Massa bewegingen en lokale groepen bouwen collectieve macht op om zo verandering teweeg te brengen. Sluit je daarom aan bij bewegingen of acties, ondersteun of zet zelf iets op!

Meehelpen?

We staan nog helemaal aan het begin en we willen nog veel meer doen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die graag willen meehelpen, specifiek naar mensen die goed zijn met sociale media, het bouwen van websites, communicatie of gewoon vol ideeën zitten. Stuur ons vooral een mail om kennis te maken en laat ons weten wat je graag zou willen doen (info@groenhuiswerk.nl).